Call Me Today +44 75 2328 4208
چند ساله ازدواج کردین و یا با کسی زندگی می کنین؟ چقدر از رابطتون راضی هستین؟ چقدر از رابطه جنسیتون راضی هستین؟ فکر کنین این دو تا چقدر به هم ربط دارن؟ اولین اطلاعاتتون رو در مورد مسائل جنسی چطور به دست آوردین؟ به نظرتون کافی بود و کمکتون کرد؟ در این برنامه دریچه از این صحبت می شه که چطور یک رابطه جنسی رضایت‌بخش داشته باشین؟