Call Me Today +44 75 2328 4208
جواب دادن به سوالات بچه ها در مورد مرگ آسون نیست چرا که این سؤال بچه‌ها، ما رو با یکی از مشکلاتی که خودمون داریم، یعنی ترسمون از مردن، مواجه مي کنه. با وجود این بچه‌ها احتیاج دارن جواب درست و قانع کننده ایی از ما بشنون و ما رو مجبور می کنن که گاهی عیلرغم میل و آمادگیمون بهشون پاسخ بدیم. برنامه چهاردهم دریچه به این موضوع می پردازه.