Call Me Today +44 75 2328 4208
داشتن اقتدار شرط لازم برای تعلیم و تربیت کودکه. اما پدر و مادرها اغلب از مقتدر بودن واهمه دارن چون می ترسن تو اعمالش زیاده روی کنن. فکر مي کنین چرا اعمال اقتدار تو این دور و زمونه واسه پدر و مادرا اینقدر سخت شده؟ چرا از پدر و مادر سالاری به دوره ای رسیدیم که همه از فرزند سالاری شکایت می کنن و دادشون دراومده؟ اصلا چرا محیط خونواده همیشه احتیاج به سالار داره؟ فکر مي کنین واسه چیه که ورق اینطوری برگشته؟ برنامه سیزدهم دریچه به مشکلات والدین در تربیت بچه ها می پردازه.