Call Me Today +44 75 2328 4208

متاسفانه قربانيان آزار جنسي نه تنها در زماني كه اين اتفاق برایشان می افتد قادر به حفاظت از خود نيستند بلكه حتي در آينده هم به تنهايي نمي توانند با مشكلاتي كه ناشي از تاثيرات اين تجربه فوق العاده وحشتناك است، كنار بيایند. اما ما اساسا چه ذهنیتی از قربانیان آزار جنسی داریم؟ آیا این تصورات و پیش ذهنیت‌ها درستند؟ در این برنامه ویدیویی در مورد تصورات رايج پیرامون آزار جنسي کودکان صحبت کردم.