چگونه در رابطه امنیت عاطفی ایجاد کنیم؟

چگونه باید در رابطه با همسر یا دوستمان نزدیکی عاطفی ایجاد کنیم؟ ارتباطات غیرکلامی تا چه حد در رابطه مهم اند؟ ابراز علاقه و تشکر در کیفیت رابطه چقدر نقش دارند؟ پاسخ همه این سوالها در برنامه ۳۷ درجه و در گفتگو با شهرزاد پورعبدالله مشاور و روان درمانگر