چگونه در رابطه امنیت عاطفی ایجاد کنیم؟

چگونه باید در رابطه با همسر یا دوستمان نزدیکی عاطفی ایجاد کنیم؟ ارتباطات غیرکلامی تا چه حد در رابطه مهم اند؟ ابراز علاقه و تشکر در کیفیت رابطه چقدر نقش دارند؟ پاسخ همه این سوالها در برنامه ۳۷ درجه و در گفتگو با شهرزاد پورعبدالله مشاور و روان درمانگر

با بچه ها چطور از سکس حرف بزنیم؟

صحبت کردن در مورد مسایل جنسی با بچه ها کار آسانی نیست. تابو بودن سکس و نداشتن حس راحتی والدین عموما مانع اصلی در این زمینه هستند. شهرزاد پورعبدالله روان درمانگر و مشاور در این ویدیو سعی می کند راه حل هایی در این رابطه ارایه کند.